Partij

De VolksLiga in 10 dia's


Beginselverklaring


De VolksLiga (VL), opgericht in de zomer van 2016, is een politieke partij die landelijke en lokale standpunten inneemt. Onze basisideologie is het realisme, dat ook in de kunst en de filosofie een stroming is. We gaan ervan uit dat de werkelijkheid een voorwaarde is om deugdelijke redeneringen te kunnen maken. De afwezigheid van zweverige moraliteit en de prominentie van een goede en echte huisvaderretoriek zijn daarom belangrijke uitgangspunten voor ons politieke programma.
Concreet staan we economisch rechts met de aanvaarding van kapitalistische principes als vrije marktwerking, lage belastingen voor meer koopkracht en een efficiënte overheid met budgettaire orthodoxie. Onze kernthema's zijn veiligheid, mobiliteit en wonen. Wat ethische kwesties betreft houden we een gezond midden aan: wij zijn niet preuts, religieus of autoritair. Iedereen behandelt elkaar met respect, op grond van gelijkwaardigheid. Onze visie is dat een gedeeld waarden- en normenkader de burger mag worden opgelegd en onderricht, waarin de vrijheid van meningsuiting absoluut en onaantastbaar is.
Verder beteugelen wij alle vormen van positieve discriminatie: het solidariteitsprincipe moet op eerlijkere citeria worden geënt. Het gezin geforceerd beschouwen als de hoeksteen van de maatschappij en het fiscaal bestraffen van alleenstaanden zijn voorbeelden die vandaag nog zeer gangbaar zijn, maar die je niet meer kan verantwoorden, ook niet wetenschappelijk.

Wat de toekomst van België betreft, zijn we eerder geneigd om verder te gaan op de bestaande plannen rond het confederalisme. We willen een ongedwongen en vrijwillige samenwerking tussen Vlaanderen en de rest van België. Als het niet anders kan, dan is de onafhankelijkheid van Vlaanderen geen romantisch droombeeld van nationalisten, maar een pure noodzaak, zodat onze economische ambities zonder obstakels verder kunnen groeien. De VolksLiga is dus een V-partij en schrijft zich in bij de Vlaamse Beweging.

 Tot slot zeggen we gewoon waarop het staat, zonder de taal van de extremen te spreken. Deze klare taal laat zich dan ook weerspiegelen in alle thema's die de politiek omvat. Lees meer over onze standpunten op onze uitdiepende pagina.

Partijkleur


De partijkleur violet staat voor degelijkheid, voornaamheid en kwaliteit. Purperen kledingstukken bij de Romeinen waren erg duur om te vervaardigen en daarom exclusief. Onze politiek weerspiegelt geen exclusiviteit, maar wel de kwaliteit en de degelijkheid. Violet staat internationaal ook bekend als een kleur binnen libertaire en liberaalconservatieve strekkingen. We zijn geenszins een verwijzing naar paars beleid dat zowel in België als in Nederland een relatief negatieve bijklank kent.


Partijstatuten


De partijstatuten zijn in aanmaak en zullen in pdf-formaat voor het publiek beschikbaar zijn.