Mechelse miljoeneninvesteringen op de helling door “liberale” eigengereidheid?

«Het is in het belang van de Mechelaar dat de inwinning van juridisch deugdelijke informatie op een professionelere manier gebeurt. Een burgemeesterswissel kan daartoe bijdragen.»
- Standpunt VolksLiga 22-12-2016 


Een pleidooi voor:

- Betere juridische adviesinwinning rond investeringen met impact op privacy.
- Een andere Mechelse burgemeester?
- De vervanging van de huidige Mechelse autoluwe zone door een breder gedragen systeem.

MECHELEN - Vorige week maakten de media bekend dat het Hof van Cassatie 4 arresten had uitvaardigd die flitsboetes onwettig maken ter bescherming van de privetie van de bestuurder. De vaststeller maakt namelijk gebruik van de Kruispuntbank Verkeer om op basis van uw nummerplaat uw gegevens op te zoeken, wanneer u een inbreuk begaat. De arresten in kwestie stellen dat dit niet mag en dat de bestuurder persoonlijk dient te worden geïdentificeerd alvorens de penale maatregel kan worden uitgeschreven.

Nota achteraf:


Voor de kerstperiode vaardigde de Privacycommissie in allerijl een uitzonderingsmaatregel uit waarbij de politie deze opzoeking wel mag. Er is echter niets gezegd over lokale overheden, laat staan private bedrijven.